INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: profesor zwyczajny w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej i Nadprzewodnictwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATAOGŁOSZENIA: 04.01.2018
TERMINSKŁADANIA OFERT: 25.01.2018
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor, fizyka statystyczna, teoria przemian fazowych, zjawiska krytyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora zwyczajnego, mającego kompetencje w zakresie fizyki statystycznej niskowymiarowych układów spinowych, w szczególności w opisie teoretycznym przemian fazowych i związanych z nimi zjawisk krytycznych. Kandydat winien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w w/w dziedzinach. Od Kandydata oczekuje się również umiejętności biegłego posługiwania się zaawansowanymi metodami fizyki statystycznej, takimi jak: metoda grupy renormalizacyjnej na sieci, metoda decymacji w zastosowaniu do modeli ciała stałego, np.: modelu Isinga, XY czy Falikova-Kimballa. Niezbędne jest także doświadczenie kandydata w opiece nad młodszymi pracownikami naukowymi (doktorantami, magistrantami i praktykantami). Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu;
  2. kopia dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego;
  3. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
  4. życiorys oraz listę publikacji;
  5. zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na profesora zwyczajnego”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 stycznia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 stycznia 2018 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: cztery lata, w wymiarze 1/5 etatu.  

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.