Szczegóły pod adresem:  oraz na tablicy informacyjnej przy portierni.