Bardzo miło jest nam poinformować, że wśród naukowców uhonorowanych przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znajduje się dr hab Maciej Ptak z naszego Instytutu, który otrzymał Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii za „Określenie mechanizmów przemian fazowych, właściwości fotonowych i dynamiki molekularnej za pomocą spetroskopii IR i Ramana w kryształach hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków i mrówczanów metali z protonowymi aminami i amidynami”.

Lista wszystkich nagrodzonych znajduje się pod linkiem Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk - Forum Akademickie

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.