Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studentów studiów I lub II stopnia, którzy będą wykonawcami projektu badawczego „Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases - bimetallic Ru -Re and Ru Pt nanoparticles supported on oxide carriers” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Opiekun: dr inż. Katarzyna Adamska (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)
Kontakt: tel. 71 395 41 57, email:

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2019

Szczegóły w języku polskim: PDF
Details in English: PDF