KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia

DATA OGŁOSZENIA: 17.02.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.03.2020

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, kataliza heterogeniczna, mikrostruktura katalizatorów, układy mezoporowate, adsorpcja gazów

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy. Od kandydata oczekuje się umiejętności prowadzenia badań doświadczalnych zależności między mikrostrukturą i aktywnością katalizatorów nośnikowych. Kandydat powinien mieć udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie syntezy mezoporowatych nośników katalitycznych i katalizatorów nośnikowych o wysokiej i dobrze zdefiniowanej dyspersji fazy aktywnej oraz ich charakterystyki przy użyciu metod adsorpcyjnych, termo-programowanych i spektroskopowych. Niezbędna jest także umiejętność planowania i prowadzenia pomiarów aktywności katalitycznej w reakcjach testowych (np. utlenianie węglowodorów i CO, PROX).

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Wymagana jest także dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*

- Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego

- Życiorys oraz listę publikacji

- Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

- Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta OChNiK”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 1 kwietnia 2020 r.

Okres zatrudnienia: trzy lata, w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dołączenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”