Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich I, II, i III roku oraz młodych naukowców (którzy w roku 2014 nie ukończyli 35 lat) i obejmuje okres od 1 X 2014 r. do 30 IX 2015 r

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 000 zł.

Termin składania wniosków wraz z kosztorysem do Sekretariatu Naukowego Instytutu: 25 IX 2014 r.

Niezbędne dokumenty: