INFORMACJA PRASOWA

W dn. 03.09.2020 r. ramach kuracji niestandardowej dla pojedynczego chorego w przypadku nagłym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu został zastosowany spersonalizowany implant części kości czaszki z innowacyjnych materiałów kościotwórczych. Są to jedne z pierwszych na świecie tego rodzaju zabiegów.

Implant został wydrukowany w drukarce 3D z opracowanego w Polsce filamentu specjalnie do zastosowań związanych z leczeniem ubytków kostnych.  Cechą odróżniającą ten implant od istniejących rozwiązań jest właśnie "bioresorbowalność" - "biodegradowalność" zastosowanych materiałów do filamentu. Co to znaczy? Stopniowej resorpcji (rozpuszczeniu) implantu po aplikacji w kości, towarzyszy wypełnianie tych wolnych przestrzeni nową kością (regeneracja).  Rozwiązanie takie pozwoli na naprawę wady/uszkodzenia kości w trakcie operacji i odtworzenie właściwej anatomicznie struktury kostnej z równoległym zanikiem samego implantu. Przy czym zastosowany filament składa się z bezpiecznych, skutecznych i naturalnych materiałów, z których również zbudowane są kości – nanohydroksyapatycie (według patentu Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu) oraz kopolimerze laktydowym dopuszczonym do stosowania w medycynie.

Dodatkowo implanty są spersonalizowane, czyli indywidualnie projektowane dla konkretnego pacjenta – dosłownie „szyte na miarę”.

„Jak to działa”:

implant schemat

To pierwszy z serii zabiegów z wykorzystaniem tych łączonych technologii. To element projektu „Cranioimplants” realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Eksperymenty były możliwa dzięki zaangażowaniu i zespołowej pracy wielu osób oraz instytucji, ale należy wspomnieć o szczególnej roli zespołu 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu pod kierownictwem dr. hab. n. med. Bogdana Czapigi, dr. n. med. Moniki Rutkowskiej, prof. Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Macieja Dobrzyńskiego, prof. dr. hab. Rafała Wiglusza z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, prof. Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Marka Wyleżoła oraz dr. Małgorzaty Muzalewskiej oraz Marka Kopackiego i Marcina Wątrobińskiego z Syntplant sp. z o.o. z Poznania.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach 4 WSK.