Tytuł: The Butterfly Effect: Multifaceted Consequences of Sensitizer Concentration Change in Phase Transition-based Luminescent Thermometer of LiYO2:Er3+,Yb3+

Autorzy: L. Marciniak, W. Piotrowski, M. Szymczak, C. D. S. Brites, V. Kinzhybalo, H. Suo, L.D. Carlos, F. Wang

Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces

DOI: 10.1021/acsami.4c03856

Marciniak 8

Kontynuując swoje badania dotyczące termometrów luminescencyjnych bazujących na materiałach wykazujących strukturalne przejście fazowe pierwszego rzędu grupa prof. Marciniaka wykazała jak wieloaspektowych zmian można spodziewać się w LiYO2:Er3+,Yb3+ pod wpływem zmiany stężenia uczulacza. Zwiększenie stężenia jonów Yb3+ nie tylko obniżyło temperaturę przejścia fazowego, ale również poprzez aktywację dodatkowych kanałów transferów energii pomiędzy jonami domieszek doprowadziło do zmiany koloru emitowanego na drodze procesu konwersji promieniowania w górę światła z zielonego poprzez żółte aż do czerwonego. Co szczególnie istotne z perspektywy termometrycznej to stężenie uczulacza w istotny sposób modyfikuje parametry termometryczne tego układu zmieniając zarówno maksymalną czułość względną jak i termiczny zakres pracy termometru. Przeprowadzone badania wykazały, że LiYO2:Er3+,Yb3+ może pracować w trzech ratiometrycznych trybach termometrycznych: bazującym na stosunku intensywności termicznie sprzężonych poziomów 2H11/24S3/2, w trybie termochromizmu luminescencji oraz w jednopasmowym ratiometrycznym trybie. Jest to pierwszy do tej pory opisany w literaturze termometr luminescencyjny bazujący na strukturalnym przejściu fazowym i wykazujący konwersję promieniowania w górę. Więcej szczegółów przedstawiono w pracy opublikowanej w ACS Applied Materials & Interfaces.

Przedstawione prace były finansowane w ramach projektu NCN Opus UMO- 2022/45/B/ST5/01629.