Tytuł: Horizontal flux growth as an efficient preparation method of CeRh2As2 single crystals

Autorzy: G. Chajewski, D. Szymański, M. Daszkiewicz, D. Kaczorowski

Czasopismo: Materials Horizons

DOI: 10.1039/D3MH01351K

Chajewski 1

Odkrycie wielofazowego niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w CeRh2As2 wzbudziło entuzjazm wśród badaczy materii skondensowanej. Jednak, pomimo intensywnych i dogłębnych badań, fundamentalne pytania dotyczące fizyki tego materiału pozostają wciąż bez odpowiedzi. Dwa najistotniejsze problemy dotyczą zidentyfikowania mechanizmu fizycznego odpowiedzialnego za przejście fazowe w stanie nadprzewodzącym oraz ustalenia pochodzenia dodatkowej anomalii obserwowanej w cieple właściwym tego związku nieco powyżej stanu nadprzewodzącego. Rozwiązanie tych zagadek stanowiło dotąd znaczne wyzwanie ze względu na niewystarczającą jakość dostępnych próbek. W większości dotychczas zsyntetyzowanych monokryształów, anomalie związane z przejściami fazowymi są wyraźnie rozmyte, co utrudnia analizę danych eksperymentalnych.

W artykule opublikowanym niedawno w "Materials Horizons" zaproponowano alternatywne podejście do syntezy CeRh2As2, polegające na zastosowaniu metody wzrostu z metalicznego topnika w konfiguracji horyzontalnej. Ta rzadko wykorzystywana, a stosunkowo prosta technika przyniosła znakomite rezultaty. Otrzymano monokryształy o bardzo jednorodnych właściwościach fizycznych i znacząco lepiej uwidocznionych przejściach fazowych, w odniesieniu do danych literaturowych. Co więcej, syntezy okazały się łatwo skalowalne i wysoce powtarzalne. Jest to ważny krok w kierunku właściwego zrozumienia natury fascynujacych własności termodynamicznych i transportowych kryształów CeRh2As2 w niskich temperaturach i w silnych polach magnetycznych.