Tytuł: Discovery of magnetic phase transitions in heavy-fermion superconductor CeRh2As2

Autorzy: G. Chajewski, D. Kaczorowski

Czasopismo: Physical Review Letters

DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.076504

Chajewski 2

Artykuł opublikowany niedawno w Physical Review Letters opisuje kontynuację badań nad ciężkofermionowym nadprzewodnikiem CeRh2As2. Zaprezentowane są w nim wyniki szczegółowych pomiarów ciepła właściwego przeprowadzonych na wcześniej uzyskanych monokryształach (zob. także Horizontal flux growth as an efficient preparation method of CeRh2As2 single crystals).

Wysokiej jakości próbki i zastosowanie dedykowanego podejścia eksperymentalnego umożliwiły wykrycie magnetycznego przejścia fazowego pierwszego rodzaju w stanie nadprzewodzącym związku. To dotychczas niezaobserwowane zjawisko, wraz z innymi dostrzeżonymi podobieństwami do antyferromagnetycznych ciężkofermionowych nadprzewodników CeRhIn5 i Ce2RhIn8, spowodowały radykalną zmianę punktu widzenia na własności fizyczne CeRh2As2. Odkrycie to doprowadziło do zaproponowania alternatywnej, prostej interpretacji danych eksperymentalnych, która nie pokrywa się z opisem sugerowanym dotychczas w literaturze. W przeciwieństwie do wcześniejszego scenariusza, który pojawienie się anomalii w cieple właściwym w T0 przypisuje obecności unikatowej fali gęstości kwadrupolowej, w nowej interpretacji przyjęto, że anomalia ta jest przejawem dalekozasięgowego uporządkowania magnetycznego (prawdopodbnie podobnego do występujących w CeRhIn5 i Ce2RhIn8). Przejście fazowe pierwszego rodzaju zostało z kolei przypisane rekonstrukcji struktury magnetycznej CeRh2As2. Taki opis pozwala na uniknięcie istotnych trudności w interpretacji innych wyników eksperymentalnych uzyskanych dla tego materiału.

Ponadto, w artykule została zaproponowana nowatorska metoda pomiarowa umożliwiająca badanie ewolucji w polu magnetycznym przejść fazowych pierwszego rodzaju nie tylko w CeRh2As2, ale też w innych związkach.