Rekrutacja do WSD IPAN na rok akademicki 2024/2025

Rada Szkoły WSD IPAN ogłasza rekrutację kandydatów na rok akademicki 2024/2025
w dyscyplinach nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki biologiczne i nauki medyczne.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z 
zasadami rekrutacji (PDF, 270 kB) określającymi wykaz wymaganych dokumentów oraz miejsce składania podań.
Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w dziale Rekrutacja.

Harmonogram rekrutacji:

  • 31 maja: ogłoszenie listy proponowanych promotorów wraz z tematyką prac doktorskich:
    Link (PDF, 514 kB)
  • 30 czerwca: termin składania podań,
  • 9 – 16 lipca: rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki rekrutacji - lista rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne.

Rozmowa kwalifikacyjna dn. 12 lipca 2024

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 – 20

1

Emilia Sztuka

0,25

3,5

3,42

7,17

2

Mokhtar Saidi

-

-

-

-

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 12,0 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydatka nr 1 uzyskała liczbę punktów rekrutacyjnych mniejszą niż minimalna. Natomiast Kandydat nr 2 nie spełnił wymogów formalnych wniosku, dlatego nie został sklasyfikowany.

Tak więc Komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnił wymogów przyjęcia do WSD IPAN.

Wyniki rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne w dniu 10.07.2024

 Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej podjęto decyzję o przyjęciu do WSD IPAN następujących osób:

1. Martyna Cieślik

2. Nicole Kryniecka

3. Krystian Sarat

4. Marta Sobolewska

5. Julia Witek

Komisja Rekrutacyjna przyjęła, że kandydat rekomendowany do przyjęcia musi uzyskać minimum 12 punktów rekrutacyjnych (60% możliwych do uzyskania punktów) oraz wzięto pod uwagę, że liczba miejsc dostępnych w WSD IPAN w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne wynosi 5.

Komisja Rekrutacyjna sporządziła ranking kandydatów, który wraz ze szczegółową punktacją w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela.

Miejsce

Kandydat

Punktacja za dokumenty

(0-5)

Punktacja za prezentację

(0-5)

Punktacja za wiedzę

(0-10)

Punktacja końcowa

(0-20)

1

Marta Sobolewska

4,00

4,33

8,95

17,28

2

Martyna Cieślik

4,00

4,54

8,20

16,74

3

Nicole Kryniecka

2,75

4,70

8,94

16,39

4

Krystian Sarat

2,25

4,60

9,10

15,95

5

Julia Witek

3,00

4,25

8,37

15,62

6

Olaf Bajrak

1,75

4,67

9,08

15,50

7

Aleksandra Ertman

2,75

4,08

8,13

14,96

8

Przemysław Wieczorek

2,00

4,08

8,33

14,41

9

Kacper Schneider

1,50

3,92

7,42

12,84

10

Karolina Gruza

1,00

3,95

7,14

12,09

11

Aleksandra Zawadzka

1,25

3,67

6,88

11,80

12

Anna Węgrzycka

1,50

3,63

5,08

10,21

13

Sebastian Spust

0,50

3,40

5,80

9,70