Wyniki rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (NCN grant nr. 2020/39/O/ST3/01148)

Data ogłoszenia konkursu 15.07 2022.


W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania sformułowane we wskazanej procedurze rekrutacji specjalnej do projektu, konkurs nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie: Link (PDF, 201kB)