Rekrutacja specjalna do projektu NCN „Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń” ogłoszona 30 listopada 2023 r.

Komisja Rekrutacyjna sporządziła ranking kandydatów, który wraz ze szczegółową punktacją w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela.

L.p.

Kandydat

Punktacja za dokumenty

(0-5)

Punktacja za prezentację

(0-5)

Punktacja za wiedzę

(0-10)

Punktacja kierownika projektu (0-4)

Punktacja końcowa

(0-24)

1

Marek Kotas

3,00

4,17

8,17

4,00

19,34

Komisja Rekrutacyjna przyjęła, że kandydat rekomendowany do przyjęcia musi uzyskać minimum 14,40 punktów rekrutacyjnych (60% możliwych do uzyskania punktów).

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej podjęto decyzję o przyjęciu do WSD IPAN Pana Marka Kotasa.