Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12 września 2023.

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Stanisław Okwiet

3,00

4,42

7,92

4,00

19,33

2

Mariam Fatima

4,00

3,42

4,42

0,00

11,83

3

Farhad Zarif

3,25

3,69

2,88

0,00

9,81

4

Muhammad Sohail

3,00

3,25

3,42

0,00

9,67

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydat nr. 1 uzyskał liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, więc Komisja postanowiła przyjąć pana Stanisława Okwieta do WSD IPAN.