Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12 września 2023.

 

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Mariam Fatima

4,00

3,42

4,42

0,00

11,83

2

Muhammad Sohail

3,00

3,25

3,42

0,00

9,67

3

Mutee Rehman

2,25

3,33

3,75

0,00

9,33

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Żaden z Kandydatów nie uzyskał liczby punktów rekrutacyjnych większej niż minimalna, więc Komisja postanowiła uznać konkurs za nierozstrzygnięty.