Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12 września 2023.

 

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Łukasz Luszyński

3,0

4,50

8,50

4,00

20,00

2

Muhammad Sohail

3,00

3,25

3,42

0,00

9,67

3

Mutee Rehman

2,25

3,33

3,75

0.00

9,33

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydat nr. 1 uzyskał liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, więc Komisja postanowiła przyjąć pana Łukasza Luszyńskiego do WSD IPAN.