Harmonogram rekrutacji specjalnej do WSD IPAN na rok 2023/2024

Rekrutacja specjalna do projektu: "Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń"

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław,
s. 112a

18 stycznia 2024 (czwartek)

Godzina

Kandydat(ka)

10:30

Marek Kotas