Wyniki rekrutacji do WSD IPAN na rok akademicki 2022/23

Nauki fizyczne i chemiczne: lista rankingowa (PDF, 220 kB)