Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 i kończy się 30 września 2023.

Semestr zimowy: 01/10/2022 - 14/02/2023
Przerwa zimowa: 22/12/2022 - 04/01/2023
Semestr letni: 15/02/2023 -  30/06/2023
Przerwa wiosenna:  06/04/2023 – 11/04/2023.