Transition metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties

TransFerr logo fv

Głównym celem projektu jest opracowanie złożonych tlenków metali przejściowych o strukturze podobnej do perowskitu o ulepszonych i kontrolowalnych właściwościach (multi)ferroicznych. Wymienione materiały są manganitami i ferrytami o optymalnym składzie posiadającym wyraźne namagnesowanie, polaryzację, właściwości (magneto)transportowe lub sprzężenie magnetoelektryczne.

Ideą projektu jest wykorzystanie zmniejszonej stabilności strukturalnej tych tlenków do zwiększenia ich wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Poprawione właściwości funkcjonalne tych tlenków można kontrolować poprzez modyfikację charakteru wiązania chemicznego, parametrów strukturalnych, stechiometrii, defektów itp. Zmniejszona stabilność jest związana z metastabilnym stanem strukturalnym utworzonym w pobliżu granic faz, podczas gdy ten stan prawdopodobnie obejmuje współistniejące nanoskalowe regiony sąsiednich faz strukturalnych.

Istnieją dwa pomysły na stworzenie metastabilnego stanu: pierwszy - projektowanie ceramiki poprzez chemiczną substytucję i obróbkę po syntezie przez wysokie ciśnienie i / lub termiczne cykle w gazach w celu wywołania nanoskali, drugi zakłada chemiczne szlaki syntezy filmów i ceramiki. Oprócz podstawowego zainteresowania przemianami fazowymi i związanymi zjawiskami wpływającymi na właściwości tlenków, zgłaszający uważają je za skuteczne materiały do zastosowań elektronicznych (takich jak czujniki, elementy pamięci magnetycznej, filtry itp.).

Badania tych tlenków wymagają skonsolidowanych wysiłków specjalistów z różnych dziedzin nauki - nauki o materiałach, fizyki teoretycznej, fizyki ciała stałego itp., a także dostępu do unikalnych urządzeń i urządzeń. Innym ważnym celem projektu jest utworzenie interdyscyplinarnej sieci zespołów i specjalistów (transfer wiedzy) o różnym pochodzeniu naukowym (fizyka, chemia i materiałoznawstwo) i obszarach biznesowych (np. Zarządzanie projektem, zarządzanie ryzykiem, kierowanie zespołem) oraz z różnych krajów (ośrodki badawcze i MŚP z Polski, Białorusi, Portugalii, Litwy, Niemiec i Ukrainy).

Strona projektu

TransFerr is a research project funded under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 778070 (RISE project) of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.