TYTUŁ PROJEKTU:

„Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie”

CELE PROJEKTU:

Celem realizowanego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN projektu „Multidyscyplinarne studia doktoranckie - nanotechnologia w biomedycynie” jest wykształcenie najwyższej jakości specjalistów z dziedziny chemii i fizyki oraz nauk przyrodniczych. Studia te umożliwią uzupełnienie niezbędnych dla nowych możliwości badania i wdrożeń rozwiązań biomedycznych z zakresu inżynierii materiałowej, biologii i medycyny. W szczególności, w wyniku zrealizowania programu studiów, absolwenci będą posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą procesy wytwarzania, bio-funkcjonalizacji i badań nanomateriałów oraz znajomością problematyki ich implementacji w zastosowaniach medycznych. Zaplanowane wykłady biznesowe i staże, realizowane u partnerów przemysłowych, pozwolą absolwentom stać się w pełni przygotowanymi liderami innowacji, gotowymi do podjęcia pracy nie tylko w jednostkach badawczych, ale również w przemysłowych centrach badawczo-rozwojowych. Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie w stanie podjąć samodzielną próbę komercjalizacji innowacyjnych pomysłów w ramach start-up’ów technologicznych. Uzyskana wiedza i kompetencje pozwolą zatem, nie tylko na elitarne wykształcenie w dziedzinie projektowania i syntezy nowych materiałów, opanowania najnowocześniejszych technik badawczych oraz analizy właściwości nanomateriałów lecz dodatkowo na zdobycie umiejętność samodzielnego i efektywnego zarządzania zespołem badawczym. Poza tym, absolwenci studium opanują swobodne poruszanie się w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni ogółu zagadnień obejmujących szeroko pojętą komercjalizację wyników badań, aspektów prawnych związanych z prowadzeniem badań o profilu biotechnologicznym i medycznym wraz z istniejącymi barierami w zastosowaniach nanomateriałów. Program studiów doktoranckich składa się z bloków tematycznych, które równolegle układają się w ciąg autorskich kursów wypełniających 4-letni program studiów doktoranckich. Bloki stanowią swego rodzaju specjalności. Uzupełnieniem poniższego programu będą wizyty profesorów z Polski i z zagranicy składające się z wykładów/projektów/seminariów/konsultacji. Istotną częścią Projektu „Multidyscyplinarne studia doktoranckie – nanotechnologia w biomedycynie” są również kursy e-learningowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 879 250,00 zł

KOORDYNATOR PROJEKTU: prof. dr hab. Rafał Wiglusz

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-2022

Platforma e-learningowa