ncbir naglowek

Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne”.
Celem projektu jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego, ultradźwiękowego systemu NDT (ang. non-destructive testing) do diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne, takie jak: klasyfikowane węgle, pył węglowy, popioły i żużle, piasek, absorbery/katalizatory mineralne (np. kamień wapienny), jak i urobek w kopalniach rud metali.
Planowane efekty: W efekcie prowadzonych prac przez podmioty zaangażowane w projekt powstanie zautomatyzowany system diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne umożliwiający w zależności od wymagań:
  • sygnalizację zużycia warstwy trudnościeralnej lub ochronnej oraz alarm o naruszeniu chronionego elementu,
  • ciągły lub okresowy monitoring grubości warstwy trudnościeralnej/ochronnej,
  • możliwość pomiaru temperatury transportowanego medium,
  • możliwość wpięcia opracowanego rozwiązania do układu automatyki i alarmów w systemie DCS, prognozowanie czasu eksploatacji elementów instalacji.

Wartość projektu: 4 113 191.25 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 3 327 610.38 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty Aplikacyjne (Poddziałanie 4.1.4).

poir stopka