Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, FNP oraz UE

TYTUŁ PROJEKTU:

High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application

CELE PROJEKTU:

Projekt ten poświęcony jest opracowaniu nowej techniki obrazowania termicznego opartej na nowym typie termometrów luminescencyjnych w postaci nanokryształów do zastosowań biomedycznych i mikroelektronicznych. Dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji jonów domieszek jonów metali przejściowych i lantanowców możliwe będzie znaczne zwiększenie czułości termometru. Wykonane zostaną dwie grupy termometrów luminescencyjnych o zwiększonej czułości, pracujące w zakresie bliskiej podczerwieni do zastosowań biomedycznych oraz pracujące w zakresie widzialnym do zastosowań mikroelektronicznych. Uzyskane wyniki mogą znacząco obniżyć koszty systemów monitorowania temperatury oraz poprawić jakość systemów bezpieczeństwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 270 410,00  zł

KOORDYNATOR PROJEKTU: dr hab. Łukasz Marciniak, prof. INTiBS PAN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2022

STRONA PROJEKTU: HSTI