Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych – NEW LOKS

newloks

Wytworzenie nowoczesnych luminoforów to cel działania konsorcjum Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Trzy czwarte z przyznanych ponad 16.4 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zostanie przeznaczonych w pierwszym etapie na stworzenie związków chemicznych (luminoforów) które posłużą do stworzenia źródeł światła:

  • tanich,
  • energooszczędnych,
  • ekologicznych,
  • o widmie podobnym do światła słonecznego.

W drugim etapie projektu pozostałe środki finansowe i zdobyte w wyniku badań doświadczenia, zostaną wykorzystane do stworzenia luminoforów zwiększających skuteczność koncentratorów słonecznych.

Luminofory wytworzone podczas realizacji projektu NEW LOKS będą produktami na miarę XXI wieku. Sięgając po najnowocześniejsze technologie inżynierii materiałowej i bazując na ogromnym potencjale badawczym naszego zespołu naukowego, chcemy stworzyć rozwiązania energooszczędne i przyjazne środowisku. Rozwiązania, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego, fotoniki i optyki, a co najważniejsze – możliwe do wdrożenia przez nasze rodzime firmy.

 

STRONA PROJEKTU