O InstytucieOddział Teorii Materii Skondensowanej Więcej

Imię i nazwisko Pokój Telefon Funkcja
Vardan Apinyan dr II/310 71 395 4 284
Barbara Grygiel dr II/301 71 395 4 315
Tadeusz Kopeć prof. dr hab. II/327 71 395 4 286
Kierownik Oddziału
Jakub Krawczyk mgr II/410 71 395 4 117
Doktorant
Romuald Lemański prof. dr hab. II/408 71 395 4 287
Jacek Matysiak mgr inż. II/410 71 395 4 117
Doktorant
Konrad Patucha dr II/301 71 395 4 315
Anna Piekarska mgr II/328 71 395 4 285
Doktorant
Piotr Ruszała mgr inż. II/407 71 395 4 309
Doktorant
Małgorzata Samsel-Czekała prof. nadzw. dr hab. II/404 71 395 4 322
Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego
Grażyna Sznajd prof. dr hab. II/403 71 395 4 131
Józef Sznajd prof. dr hab. II/405 71 395 4 121
Maciej Winiarski dr hab. II/412 71 395 4 302
Piotr Wróbel prof. dr hab. II/328 71 395 4 285
Tomasz Zaleski dr hab. II/302 71 395 4 316
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30