O InstytucieOddział Spektroskopii Optycznej Więcej

Imię i nazwisko Pokój Telefon Funkcja
Artur Bednarkiewicz dr hab. 71 395 4 291
Vitalii Boiko dr II/415 71 395 4 273
Bartosz Bondzior dr VIII/108 71 395 4 183
Jacek Chmielowiec dr II/315 71 395 4 289
Bartłomiej Cichy dr hab. VIII/104 71 395 4 188
Aneta Ciupa dr VIII/7 71 395 4 162
Zhengfa Dai mgr VIII/14 71 395 4 169
Doktorant
Przemysław Dereń prof. dr hab. VIII/113 71 395 4 178
Kierownik Oddziału
Joanna Drabik mgr inż. V/a7 (bud. 5a) 71 395 4 290
Doktorant
Karolina Elżbieciak-Piecka mgr inż. II/312 71 395 4 209
Doktorant
Marzena Fandzloch dr II/402 71 395 4 272
Piotr Frydrysiak mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Yuriy Gerasymchuk dr VIII/206 71 395 4 245
Aleksandra Gerus dr II/415 71 395 4 273
Paweł Głuchowski dr VIII/105 71 395 4 174
Łukasz Grosman mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Karina Grzeszkiewicz mgr VIII/14 71 395 4 169
Doktorant
Jerzy Hanuza prof. dr hab. VIII/17 71 395 4 171
Łukasz Harłukowicz mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Krzysztof Hermanowicz dr hab. VIII/20/05 71 395 4 160/184
Agnieszka Hojeńska mgr inż. II/209 II/210 71 395 4 210
Dariusz Hreniak dr hab. VIII/111 71 395 4 176
Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożeń
Karolina Knieć mgr inż. II/312 71 395 4 209
Doktorant
Adrianna Kobylińska inż. II/312 71 395 4 209
Jarosław Komar dr VIII/13 71 395 4 168
Agata Kotulska mgr inż. V/a7 71 395 4 290
Doktorant
Robert Kowalski VIII/101 71 395 4 175
Karol Lemański dr VIII/108 71 395 4 183
Katarzyna Lenczewska mgr II/415 71 395 4 273
Doktorant
Radosław Lisiecki dr hab. VIII/117 71 395 4 182
71 395 4 181
Mikołaj Łukaszewicz mgr VIII/109 71 395 4 190
Doktorant
Anna Łukowiak dr hab. VIII/109 71 395 4 190
Mateusz Łysień mgr VIII/105
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Lucyna Macalik dr hab. VIII/5/18 71 395 4 160/184
Bogusław Macalik dr VIII/110 71 395 4 173
Pełnomocnik Dyrektora ds. Technicznych
Kamila Maciejewska mgr V/a7 (bud. 5a) 71 395 4 290
Doktorant
Łukasz Marciniak dr hab. 71 395 4 291
Celina Matuszewska inż. II/312 71 395 4 209
Mirosław Mączka prof. dr hab. VIII/12 71 395 4 161
Natalia Miniajluk-Gaweł dr inż. VIII/9 71 395 4 163
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30