Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych z głębokim żalem zawiadamiają , że w dniu 14 czerwca 2023 r. zmarł w wieku 96 lat em. prof. dr hab., dr h.c. UWr, członek rzeczywisty PAN Lucjan Sobczyk

 

prof._Sobczyk.png
 

Profesor Honorowy Instytutu (2011)
Członek Rady Naukowej Instytutu I-XIV kadencji (1967-2014)
V-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu II kadencji (1972-1974)
V-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu I-V kadencji (1978-1980)
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu V-XIII kadencji (1981-2010)