logo_kkn17

XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami

25-30 października 2015 Karpacz, Hotel Artus

 

banner_kkn17_panorama

 

Komitet Naukowy:

  M. Z. Cieplak (IF, Warszawa)
  R. Micnas (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  J. Spałek (UJ, Kraków)
  A. Szytuła (UJ, Kraków)
  K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)

Komitet organizacyjny:

  (INTiBS, ML, Wrocław)
  M. Samsel-Czekała - sekretarz
  K. Filar
  D. Kaczorowski
  M. Matusiak
  A. Pikul
  K. Rogacki - przewodniczący
  T. Zaleski 

                  

Komitet Programowy:

  T. Domański (UMCS, Lublin)
  D. Kaczorowski (INTiBS, Wrocław) - przewodniczący
  A. Kołodziejczyk (AGH, Kraków)
  T. Kopeć (INTiBS, Wrocław)
  M. Maśka (UŚ, Katowice)
  A. Oleś (UJ, Kraków)
  R. Puźniak (IF, Warszawa)
  S. Robaszkiewicz (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  W. Sadowski (PG, Gdańsk)
  A. Ślebarski (UŚ, Katowice)
  A. Zaleski (INTiBS, Wrocław) 

 

 

   

Tematyka:

- Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: zjawiska, mechanizmy, nowe materiały, zastosowania
- Nadprzewodzące układy nanorozmiarowe i niskowymiarowe
- Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, efekty bliskości
- Układy z silnie skorelowanymi elektronami: ciężkie fermiony, fluktuacje spinowe, fluktuacje ładunkowe
- Kwantowe przejścia fazowe, kwantowe zjawiska krytyczne
- Izolatory i semimetale topologiczne 

Adres e-mailowy: .

Sponsorzy konferencji:

- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
- Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
- Instytut Fizyki PAN
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego