prof. dr hab. Tadeusz Kopeć: "Mechanika kwantowa"

Semestralny cykl wykładów dla słuchaczy Studium Doktoranckiego wtorki, 9:30 - 11:00,
sala audytoryjna INTiBS PAN, początek 9 X 2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.