W związku z zaburzeniami pracy serwera WWW Instytutu musiał on zostać przywrócony do stanu wcześniejszego. Informacje dotyczące trwającej rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej zostaną przywrócone dzisiaj. 

Ponieważ równolegle występują problemy z dostępem do poczty e-mail, czas odpowiedzi na przychodzące zapytania może się wydłużyć.