1: "Jak się zabezpieczać? Pigułka Własności Intelektualnej."

2: "Jak zarobić na swoich pomysłach? Komercjalizacja Własności Intelektualnej

w praktyce"

WSTĘP WOLNY

Szkolenie odbędzie się w sali IV C przy placu Grunwaldzkim 24a

(I piętro, szklany budynek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Spotkanie poprowadzą cenieni rzecznicy patentowi, partnerzy Kancelarii Rzeczników Patentowych:

Anna Rożkowicz

http://www.wtspatent.pl/docs.php?p1=2&id=5

Andrzej Witek

http://www.wtspatent.pl/docs.php?p1=2&id=19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!