W najbliższy czwartek 26.11.2020 o godzinie 12:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, w czasie którego pan dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS z Katedry Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu wygłosi referat pt. „By roboty stały się medyczne…”

2020-11-26_-_Zbigniew_Nawrat_-_plakat.jpg