Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek 22.06.2023 o godzinie 12:00 w Audytorium odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, w ramach którego wygłoszone zostaną dwa referaty związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Będą to (w kolejności zgłoszeń):

  1. Dr Dagmara Stefańska – „Mechanizmy procesów luminescencji zachodzących w wybranych nieorganicznych i hybrydowych perowskitach”
  2. Dr inż. Edyta Piskorska-Hommel – „Wyznaczenie struktury lokalnej oraz elektronowej materiałów funkcjonalnych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej”

2023.06.22 Stefańska Piskorska Hommel plakat