W najbliższy czwartek 12.01.2023 o godzinie 12:00 w Audytorium INTiBS PAN pan prof. dr hab. Michał Tomczak z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi referat pt. „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika – okoliczności powstania i późniejszy odbiór”.

2023 01 12 Tomczak plakat