W najbliższy czwartek 24.11.2022 o godzinie 12:00 w Audytorium INTiBS PAN dr hab. Jakub Szlachetko prof. UJ z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie wygłosi referat pt. „Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS: infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu”.

2022 11 24 Szlachetko plakat