Uprzejmie informujemy, że prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski został wybrany jako przedstawiciel polskiego środowiska naukowego na członka Rady Głównej (General Council) Europejskiego Stowarzyszenia Magnetyzmu (European Magnetism Association). Rada ta skupia wybieranych na trzyletnią kadencję reprezentantów krajów europejskich (zwykle po jednej osobie na kraj), które prowadzą badania szeroko pojętego magnetyzmu. Poprzednim polskim reprezentantem w Radzie Głównej EMA był prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

http://magnetism.eu/152-the-general-council.htm