Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii wirusa SARS-Cov-2 Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński w zarządzeniu z dn. 10 marca 2020 r. zawiesił do odwołania dostęp studentów uczelni wyższych, praktykantów, stażystów lub wolontariuszy do budynków Instytutu. W związku z tym obecnie nie ma możliwości odbywania praktyk wakacyjnych. 

Jak tylko zarządzenie to zostanie zmienione lub zniesione, to pojawi się stosowna informacja na stronie głównej INTiBS PAN.

Aktualizacja 25.05.2020 r.

Studenci Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej biorący udział w Programie stażowym w ramach ZPR PWr - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej mogą przebywać na terenie Instytutu w celu odbycia stażu oraz załatwienia niezbędnych formalności.

Aktualizacja 08.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

W zakładce Dla Studentów/Staże i praktyki studenckie pojawiły się nowe tematy praktyk oznaczone jako "Praktyka zdalna". Praktyki te można realizować bez przychodzenia do Instytutu, jedynym dodatkowym warunkiem jest zawarcie możliwości realizacji praktyki zdalnej w umowie z Państwa uczelni. Dopilnowanie tego warunku leży w gestii Studenta.