Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zatrudni pracownika w Laboratorium Wzorca Temperatury na stanowisku: fizyka.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych.
 2. Wiedza z zakresu termodynamiki i elektroniki.
 3. Wiedza podstawowa z zakresu metrologii i systemu zarządzania jakością – teoria pomiaru, szacowanie niepewności pomiaru, odpowiednie ustawy i normy.
 4. Umiejętność prowadzenia pomiarów zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz prac badawczych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem metod pomiarowych, a także z automatyzacją stanowisk pomiarowych – we współpracy z doświadczonym personelem.
 5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej oraz komunikację w tym języku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność współpracy zespołowej, komunikacji z partnerami zewnętrznymi, organizacji pracy oraz precyzyjnego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań.
 2. Dobrze widziana umiejętności pozyskiwania środków na prace badawcze (granty) i dotacje unijne oraz uzdolnienia marketingowe.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

 1. Szansę rozwoju zawodowego we współpracy z liderami w kraju i za granicą, w tym z Głównym Urzędem Miar i Międzynarodowym Biurem Miar.
 2. Możliwość zrobienia pracy doktorskiej.
 3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 4. Adekwatne do stanowiska pracy warunki zatrudnienia.

Proszimy o przekazanie aplikacji w terminie 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia na adres e-mail: lub pocztą na adres:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Laboratorium Wzorca Temperatury
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.