INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 18.12.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 18.01.2019
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, magnetyzm, transport elektronowy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków. Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie badań eksperymentalnych związków międzymetalicznych, zawierających pierwiastki z niestabilnymi powłokami elektronowymi f. Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie fizyki oraz stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Ponadto winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy i dobrze znać język angielski. Od kandydata oczekuje się niezbędnego doświadczenia w zakresie niskotemperaturowych pomiarów własności termodynamicznych i transportowych ciał stałych.

Okres zatrudnienia: trzy lata, w wymiarze pełnego etatu, począwszy od 1.02.2019.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany pisemnie do 25.01.2019.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego
  • Życiorys oraz listę publikacji
  • Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w OBM”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”