Dyrektor INTiBS PAN ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doktorantów i młodych naukowców:

  1. Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich I, II, i III roku oraz młodych naukowców (którzy w roku rozpoczęcia realizacji zadania badawczego nie ukończyli 35 lat). 
  2. Czas trwania konkursu (przedstawiania zgłoszeń): 10 października do 24 października (termin został przesunięty w związku z licznymi wyjazdami konferencyjnymi pracowników na przełomie września i października).
  3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 000 zł.

Dodatkowe dokumenty: