2015_konferencja_newloks_banner 2015_konferencja_newloks

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć zaproszenie do uczestnictwa w organizowanej przez nas konferencji poświęconej zastosowaniu naszych luminoforów do budowy nowych źródeł światła oraz luminoforów do poprawy wydajności ogniw słonecznych. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r., w godzinach 10:00-16:00, w sali audytoryjnej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Organizatorzy spotkania reprezentują konsorcjum naukowe, w ramach którego od 2009 roku realizowany jest Projekt „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zaprezentowane zostaną następujące Osiągnięcia:

  1. Luminofory o efektywności kwantowej przewyższającej 100%
  2. Wydajne luminofory o wysokim CRI (współczynniku oddawania barw)
  3. Luminofory wykorzystujące tzw. efekt antenowy
  4. Luminofory do poprawy wydajności energetycznej ogniw fotowoltaicznych

Szczegółowe informacje o zadaniach projektowych, zespołach naukowych tworzących konsorcjum, a także materiałach już opracowanych, znajdą Państwo na stronach internetowych naszego projektu: http://newloks.int.pan.wroc.pl/.

Pragniemy zapewnić Państwu możliwość uczestnictwa w fachowym forum podejmującym zagadnienia programu, z punktu widzenia osiągniętych rezultatów i proponowanych rozwiązań materiałowych, prezentacje i dyskusje obiecujących kierunków rozwoju, a także zaprosić Państwa do bezpośredniego uczestniczenia w podjęciu zagadnień dotyczących rozwoju i komercjalizacji proponowanych technologii. Technologii, które naszym zdaniem umożliwią powstanie nowych, bardziej przyjaznych środowisku i energetycznie wydajnych źródeł światła o jakości przewyższającej obecnie dostępne rozwiązania.

Prof. Przemysław Dereń