2 sierpnia 2018r. Instytut podpisał list intencyjny w sprawie wykorzystania patentów na wytwarzanie i stosowanie grafenu.

TecraCoin, token inwestycyjny pozwalający realizować działania VC w oparciu o rozproszony kapitał będzie stanowił źródło pozyskiwania kapitału na realizację celów zakreślonych w liście intencyjnym – to jest powołania podmiotu zajmującego się wytwarzaniem i komercjalizacją grafenu. Instrument TecraCoin oparty jest o technologię blockchain, gwarantując tym samym bezpieczne uczestnictwo w funduszu, a także niezależne od scentralizowanej jednostki wypłaty dywidend z tytułu posiadanych jednostek tokena, w sposób zautomatyzowany i cykliczny.

Emisja tokena w formie ICO pozwoli na sfinansowanie produkcji grafenu i dalszych badań rozwojowych.

Współpraca z funduszem Tecra będzie obejmować patenty dotyczące:

  • sposobu wytwarzania interkalowanej nanocząsteczkami metalu ekspandowanej struktury grafenowej w postaci proszku lub pianki;
  • sposobu generowania światła białego przy użyciu matrycy grafenowej;
  • sposobu wytwarzania urządzenia oświetleniowego z matrycą grafenową;
  • sposobu wytwarzania stabilnych kompozytów grafenowo-krzemionkowych;
  • sposobu wytwarzania ceramiki grafenowej;

Instytut będzie kontynuował prace badawczo-rozwojowe pozwalające na udoskonalenie technologii stosowanych we wspólnym przedsięwzięciu.

Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Prof. dr hab. Wiesław Stręk