Poniżej przekazujemy informację o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jest niezmiernie ważne, aby informacja o wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk dotarła nie tylko do aktywnych zawodowo samodzielnych pracowników naukowych, ale również do środowiska  emerytowanych pracowników naukowych, którzy pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki.

List Wiceprezesa prof. Aleksandra Welfe: LINK (PDF, 374,3kB)