Miło nam poinformować, że wśród lauretów tegorocznej edycji konkursu START 2022 finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej znalazło się dwoje młodych naukowców z INTiBS PAN.

Stypendium otrzymali mgr Kamila Maciejewska (Oddział Fizykochemii Biomedycznej) oraz dr Sara Targońska (Oddział Fizykochemii Biomedycznej).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FNP.

Serdecznie gratulujemy!