Działa już dostęp do webowego interfejsu poczty: menu Dla pracowników/Poczta INTiBS) lub bezpośrednio.