Poniżej znajdują się wyniki rekrutacji:

Rekrutacja uzupełniająca do WSD IPAN (PDF, 221 kB)

Rekrutacja do projektu Doktorat Wdrożeniowy (PDF, 188 kB)

Rekrutacja do projektu NCN (dr hab. T. Zaleski) (PDF, 194 kB)

Rekrutacja do projektu NCN (dr Dagmasta Stefańska) (PDF, 231 kB)