Wyniki rekrutacji specjalnych do WSD IPAN na rok akademicki 2022/23:

Projekt: "Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy": wyniki (PDF, 392 kB)

Projekt: "Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii": wyniki (PDF, 401 kB)

Projekt: "Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe": wyniki (PDF, 404 kB)