Rekrutacja specjalna do projektu: ”Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych – TOPOHH” (grant SHENG2 Narodowego Centrum Nauki nr. 2021/40/Q/ST5/00066)” - wyniki (PDF, 233 kB)

Rekrutacja specjalna do projektu: ”Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, (grant Narodowego Centrum Nauki nr.  2021/41/B/ST3/01141) - wyniki (PDF, 228 kB)

Rekrutacja specjalna do projektu: „Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant Sheng nr 2021/40/Q/ST5/00220)” - wyniki (PDF, 230 kB)