Wyniki rekrutacji specjalnej do WSD IPAN w dyscyplinie nauki fizyczne do projektu NCN "Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji"

Wyniki (PDF, 200 kB)