Wyniki rekrutacji i lista rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12-13 lipca 2023

Miejsce na liście

Kandydat
Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)
(0 – 5)

Prezentacja w języku angielskim
(0 – 5)

Wiedza w dyscyplinie
(0 – 10)

Suma
(0 -20)

1

Marek Adaszyński

4.50

4.80

7.80

17.10

2

Beata Barszcz

4.00

4.50

6.60

15.10

3

Mariia Shyshkina

4.25

4.50

6.20

14.95

4

Dominika Czekanowska

4.50

4.60

5.40

14.50

5

Anam Javaid

3.00

4.40

5.10

12.50

6

Stanisław Okwiet

2.50

4.40

4.80

11.70

7

Łukasz Luszyński

2.25

4.30

4.80

11.35

8

Sidra Bibi

3.25

4.30

3.70

11.25

9

Alina Fedonenko

3.25

3.30

3.70

10.25

10

Umee Habiba

3.50

3.40

2.60

9.50

11

Saba Bibi

2.50

3.30

3,00

8.80

12

Muhammad Sohail

3.00

3.30

1.80

8.10

13

Maria Tabasum

3.00

-

-

3.00

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 12 (60% możliwych do uzyskania punktów). Liczba miejsc do WSD IPAN w INTiBS PAN w obecnej rekrutacji wynosi 4.

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu Marka Adaszewskiego, Beaty Barszcz, Marii Shyshkiny i Dominiki Czekanowskiej do WSD IPAN.

Wyniki rekrutacji i lista rankingowa w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne w dniu 12.07.2023

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej podjęto decyzję o przyjęciu do WSD IPAN następujących osób:

  1. Ioulia Gavriilidi
  2. Weronika Hildebrand
  3. Michalina Pęcherz
  4. Aleksandra Pietras
  5. Maciej Powierża

Komisja Rekrutacyjna przyjęła, że kandydat rekomendowany do przyjęcia musi uzyskać minimum 12 punktów rekrutacyjnych (60% możliwych do uzyskania punktów). Liczba miejsc dostępnych w WSD IPAN w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne została ustalona na 5.

Komisja Rekrutacyjna sporządziła ranking kandydatów, który wraz ze szczegółową punktacją w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela.

Miejsce

Kandydat

Punktacja za dokumenty

(0-5)

Punktacja za prezentację

(0-5)

Punktacja za wiedzę

(0-10)

Punktacja końcowa

(0-20)

1

Weronika Hildebrand

3,75

4,96

9,58

18,29

2

Ioulia Gavriilidi

2,00

4,83

8,55

15,38

3

Aleksandra Pietras

3,75

4,00

7,25

15,00

4

Michalina Pęcherz

2,25

4,25

8,33

14,83

5

Maciej Powierża

1,50

4,25

9,00

14,75

6

Sahil Satam

0,75

3,92

7,25

11,92